01 Page Title 01 Page Title
Lord of the Dance
Troupe 1
2018
Apr. 27 - 30 Beijing Exhibition Theater Beijing, China Mai 01 Beijing Exhibition Theater Beijing, China Mai 03 - 06 Shanghai Culture Square Shanghai, China Mai 08 - 10 Suzhou Culture and Arts center Suzhou, China Mai 12 - 13 Jiangsu Grand Theatre Nanjing, China Mai 16 - 18 Sun Yatsen Memorial Hall Guangzhou, China Mai 19 - 20 Shenzhen Nanshan Culture Sports Center - Shenzhen, China Jul 12 - 22 Fallsview Casino Niagara Falls, Canada
01 Page Title 01 Page Title
Lord of the Dance Austria Fan Seite
Lord of the Dance
Troupe 1
 
2018
Apr. 27 - 30 Beijing Exhibition Theater Beijing, China Mai 01 Beijing Exhibition Theater Beijing, China Mai 03 - 06 Shanghai Culture Square Shanghai, China Mai 08 - 10 Suzhou Culture and Arts center Suzhou, China Mai 12 - 13 Jiangsu Grand Theatre Nanjing, China Mai 16 - 18 Sun Yatsen Memorial Hall Guangzhou, China Mai 19 - 20 Culture Sports Center Shenzhen, China Jul 12 - 22 Fallsview Casino Niagara Falls, Canada